Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • [email protected]

Test de nivell

15/07/2020

Al setembre l’escola organitza un test de nivell per l’alumnat nou que vulgui accedir a un nivell superior al primer. Aquesta qualificació només té valor per a la formalització de la matrí­cula i validesa per a un any acadèmic. El test de nivell no garanteix plaça a l’escola.

Les persones que vulguin cursar primer curs NO hauran de fer el test de nivell.

Les persones que tinguin ja coneixements previs de l’idioma i vulguin accedir a un curs superior a primer han de fer el test de nivell.

 • Anglès: dilluns 7/0972020 a les 17h (cognoms A-M), dimarts 8/09 a les 10h, dimecres 9/09 a les 17h (cognoms N-Z)
 • Francès: dimarts 8/09/2020 a les 17h
 • Alemany: dimarts 08/09/2020 a les 17h

Descripció

La prova de nivell té l’objectiu de determinar a quin curs s’ha de matricular una persona que vol estudiar a una escola oficial de idiomes i que ja té coneixements de l’idioma.

Per alemany, anglès i francès es fa una prova unificada per a tot Catalunya.

La prova consisteix a:

 • Recollir informació sobre l’aprenentatge que s’ha fet, mitjançant un breu qüestionari.
 • Fer una prova de llengua que consta de:
  • test de 60 preguntes d’opció múltiple que avalua l’ús de la llengua. La dificultat de les preguntes augmenta progressivament i els candidats les hauran d’anar responent fins arribar a preguntes que estan per sobre del seu nivell.
  • Redacció (expressió escrita) d’unes 75 paraules si el candidat o candidata creu que té un nivell de 1r o 2n curs, o d’unes 100 paraules, en cas d’aspirar a un curs superior (3r, 4t o 5è).
  • Entrevista breu (expressió oral), en el cas d’anglès, per als aspirants que vuguin accedir a 3r, 4t o 5è.
   En els idiomes alemany i francès aquesta entrevista es farà  als candidats i candidates que vulguin accedir a 2n, 3r, 4t o 5è.

La prova escrita té una durada aproximada de 70 minuts. La prova oral té una durada aproximada de 5 minuts, i es fa per convocatòria individual en finalitzar la prova escrita.

Horari atenció públic

Dilluns-Divendres: 9h-14h

Informació d'intères