Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • [email protected]

Projecte de Qualitat i Millora Contínua

04/07/2018

L’Escola Oficial d’Idiomes de Figueres vol continuar progressant cap als seus objectius com a centre educatiu públic mitjançant el Sistema de Gestió de la Qualitat. Declara que compleix els requisits legals i reglamentaris de la norma ISO 9001. La direcció es compromet a la millora continua mitjançant la prevenció de riscos i la detacció d’oportunitats de millora.

L’abast d’aquest SQM inclourà els ensenyaments reglats impartits al centre.

Per tal de fer-ho i tenint present allò que la distingeix expressat en el seu Projecte Educatiu de Centre pretenem que el Pla de Qualitat ajudi a:

  • Gestionar el treball diari col·laboratiu entre departaments assegurant la satisfacció de tots els participants en el procés clau d’ensenyament i aprenentatge.
  • Continuar innovant la línia pedagògica de l’escola adaptant-la als nous temps.
  • Potenciar l’autonomia i la participació de l’alumnat.

L’Escola ha obtingut el segell de la Norma ISO 9001 l’any 2016.

Horari atenció públic

Dilluns-Divendres: 9h-14h

Informació d'intères