Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • [email protected]

Pla per a l’obertura de l’escola al setembre

01/07/2020

Objectiu: garantir la seguretat del lloc de treball per al professorat, pel PAS i pel personal contractat. També garantir la seguretat de l’alumnat a les aules, a secretaria, a la biblioteca i d’altres espais del centre.

Documents de referència: 

 • Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius (per al desplegament del pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel procicat en data 20 de maig de 2020)
 • Instruccions 2/2020, de 28 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres educatius d’aplicació al personal docent al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. 
 • Protocol de gestió de casos als centres educatius, 13 d’agost 2020

1.- Principals mesures per a prevenir riscos. 

 • Limitació de l’aforament del centre: distància social: 1,5m
  • Biblioteca: una persona per taula de treball, més la bibliotecària més una persona a la zona chill-out. En cas que no s’utilitzi com a aula.
  • Aules: 15 persones + professor amb la excepció de l’aula 2: 24 persones.
  • Zones comunes: aules obertes per evitar que l’alumnat s’esperi al passadís, entrada esglaonada a classe (anglès 15.55 i 18.25, francès i alemany 16.05 i 18.35)
  • Zona chill out: es posarà un rètol recordant la distància de seguretat
  • Zona de secretaria i administració: La secretaria s’ha instal·lat temporalment a la sala de reunions. L’atenció es farà a través d’una mampara i els visitants no accediran a l’espai de treball.
 • Mesures d’higiene bàsiques:
  • Neteja i desinfecció diària pel personal contractat per l’Ajuntament i neteja per part de l’alumnat  de la cadira utilitzada al principi i al final de la classe. El PQPI segueix el mateix protocol i demanem que els cursos de l’Ajuntament també. 
  • Ventilació dels espais (a cada canvi de grup a les aules i a l’inici de la jornada als departaments). 
  • Gel hidroalcohòlic i tovalloletes: disponible a cada aula; rentat de mans a l’entrada i a la sortida de cada classe i neteja de la cadira utilitzada al principi i al final de la classe. 
  • Mocadors de paper i papereres amb tapa i pedal: cada lavabo i aula.
 • Mesures de protecció específiques contra la Covid-19
  • Mascaretes quirúrgiques i/o de roba: professorat i alumnat. 

Per defecte tot l’alumnat i el professorat haurà d’utilitzar la mascareta a les zones comunes i a les aules en tot moment. Els treballs de grup es faran en principi amb els mateixos companys durant una sessió. 

 • Mascaretes FP2 per al personal administratiu
 • Mampara de separació per al personal administratiu
 • Estat de salut: Publicació dels requisits per a l’assistència (en el centre i la pàgina web). S’agafarà la temperatura de l’alumnat a la entrada al centre. En cas de refredat, recomanem que l’alumnat no es presenti a la classe. Es farà una comprovació diària de símptomes al personal. 
 • Declaració responsable signada per l’alumnat.

2. – Adaptació de l’activitat acadèmica. 

 1. Test de nivell de setembre
 • Organització de 3 proves (3 dies diferents) per als candidats d’anglès
 • Repartició dels candidats en diferents aules (respectant les pautes d’ocupació) de seguida que arribin.
 • Espera per als orals a fora de l’edifici
 1. Dividir tots els grups superiors a 15 alumnes en 2. 

Cada meitat assistirà a un dia de classe en lloc de dos. Implicacions: 

 • Deures: el professorat haurà de proposar deures perquè l’alumne compensi la pèrdua de 2 hores lectives, aquests deures seran obligatoris. Aquesta distribució de la feina no són classes online, però s’ha de procurar la rellevància de la feina encomanada i la seva connexió amb l’activitat d’aula.
 • Semi-presencial: la sessió “no presencial” no es farà en els casos de grups dividits i serà substituida per deures obligatoris. 
 • Modalitat dividida (lent): cada meitat assistirà a 1 hora de sessió presencial. 
 • Flexibilitat: el grup tornarà a unir-se de seguida que sigui possible. Quan la baixada de l’assistència sigui estable durant 15 dies, es podrà tornar a unificar el grup. 

Horari atenció públic

Dilluns-Divendres: 9h-14h

Informació d'intères