Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • [email protected]

Llibres Curs 2020-2021

18/09/2020

Les 2 llibreries següents de Figueres ofereixen 5% de descompte als alumnes de l’EOI

 • Llibreria Text: (es pot fer la compra via Online a la web de www.llibrestext.com a l’ apartat llistes escoles 2020-21). 
 • Llibreria La Ploma (Carrer de la Rutlla, 5) [email protected]

ALEMANY

 • Primer curs*
  – Panorama A1 Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch ISBN 978-3-06-120482-2
  – Panorama A1 Deutsch als Fremdsprache, Übungssbuch ISBN 978-3-06-120560-7
  – Lectura: a determinar
 • Segon curs*
  – Panorama A2 Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch ISBN 978-3-06-120498-3
  – Panorama A2 Deutsch als Fremdsprache, Übungssbuch ISBN 978-3-06-120473-0
  – Lectura: a determinar
 • Tercer curs*
  – Panorama B1 Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch ISBN 978-3-06-120523-2
  – Panorama B1 Deutsch als Fremdsprache, Übungssbuch ISBN 978-3-06-120479-2
  Lectura: a determinar
 • Pels tres cursos:
  – Grammatik Aktiv, Deutsch als Fremdsprache , Cornelsen *
  ISBN 978 -3 – 06 – 023972 – 6

                                      * No es treballaran totes les unitats dels llibres de curs.

ANGLÈS

 • Primer curs
  • English ID 1 Student’s Book (British English Edition), by Paul Seligson, Carol Lethaby & Cris Gontow, Richmond (full edition with Platform access) ISBN: 978 84 668 2185 8
  • Gramàtica recomanada: Essential Grammar in Use with answers by Raymond Murphy, Cambridge. ISBN: 9780521675437
  • Lectures: A determinar
 • Segon curs
  • No hi haurà llibre de text
  • Gramàtica recomanada: Essential Grammar in Use with answers by Raymond Murphy, Cambridge. ISBN: 9780521675437
  • Lectures: 1st reader: Logan’s Choice, by Richard Macandrew, CUP, ISBN: 9780521795067 2nd reader: a determinar
 • Tercer curs
  • Perspectives Intermediate Student’s Book. National Geographic Learning. ISBN: 9781337277174
  • Gramàtica recomanada: My Grammar Lab Intermediate B1/B2 with key. Pearson. ISBN: 9781408299159
  • Lectures:
   • Wild Country by Margaret Johnson. CUP. ISBN: 9780521713672
   • High Life, Low Life by Alan Battersby. CUP. ISBN: 9780521788151 (no es farà al curs lent)
 • Quart curs
  • No hi haurà llibre de text
  • Gramàtica recomanada: My Grammar Lab Intermediate B1/B2 with key. Pearson. ISBN: 9781408299159
  • Lectures: a determinar

 • Cinquè curs:
  • no hi haurà llibre de text.
  • Gramàtica recomanda: My Grammar Lab B1/B2 with KEY. Mark Foley & Diane Hall (Pearson). ISBN 9781-408299159.
  • Lectures: a determinar
 • C1:
  • No hi haurà llibre de text
  • Gramàtica recomanada: Destination C1&C2 Grammar & Vocabulary with answer key. Malcolm Mann & Steve Taylore-Knowles (MacMillan). ISBN 9780230035409.
  • Lectures: a determinar

FRANCÈS

Primer curs

 • Défi 1 Livre de l’élève + CD audio  ISBN: 9788416273065
 • Défi 1 Cahier d’exercices + MP3 téléchargeables ISBN: 9788417249656

Segon curs

 • Défi 2 Livre de l’élève + CD ISBN 978-84-16657-46-9
 • Défi 2 Cahier d’exercices + MP3 téléchargeables : ISBN 978-84-17249-66-3

Tercer curs

 • Défi 3 Livre de l’élève + CD audio ISBN: 978 841 694 3593
 • Défi 3 Cahier d’exercices + MP3 téléchargeables ISBN: 978 8417249670

Quart curs

 • Défi 4 Livre de l’élève + CD audio ISBN 978 841 694 3609
 • Défi 4 Cahier d’exercices + MP3 téléchargeables ISBN 978 841 724 9687

Cinquè curs

 • Défi 4 Livre de l’élève + CD audio ISBN 978 841 694 3609
 • Défi 4 Cahier d’exercices + MP3 téléchargeables ISBN 978 841 724 9687

C1

Talents C1/C2 (Ed. Anaya / Clé International) ISBN 978 209 038 6400

Talents C1/C2 Cahier d’activités ISBN 978 209 038 6417

Horari atenció públic

Dilluns-Divendres: 9h-14h

Informació d'intères