Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • [email protected]

La nostra escola (documents d’interès per a la Comunitat educativa)

10/03/2020

L’Escola Oficial d’Idiomes de Figueres (EOI Figueres) va iniciar la seva activitat el setembre del 2003 a l’edifici de la fundació Clerch i Nicolau després que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres arribessin a un acord. Actualment la seu de l’EOI Figueres és al centre de formació integrat Ferran Sunyer i Balaguer de la Ronda Sud 3 (a la cruïlla amb avinguda Vilallonga), tel. 972 512124.

A l’EOI de Figueres s’imparteix ensenyaments d’Alemany, Anglès i Francès, i a més l’escola col·labora amb el “Pla d’Impuls de l’Anglès” impulsat pel Departament d’Ensenyament amb cursos d’anglès adreçats a professorat en actiu.

Horari d’atenció al públic

  • Mes de setembre durant perí­ode preinscripció i matrí­cula: de dilluns a divendres de 9h a 14h
  • Des l’inici de les classes (finals setembre)  fins 14 de juny: de dilluns a dijous de 14h a 20h / Divendres de 9h a 14h.
  • Des del 14 de juny i durant el mes de juliol: cada dia de 9h a 14h.
  • Durat el mes d’agost l’escola està  tancada.

On som

Missió

L’Escola Oficial d’Idiomes de Figueres és un centre educatiu d’àmbit comarcal d’ensenyament reglat d’idiomes (alemany, anglès i francès) que imparteix i certifica fins el C1 de les EOI d’acord amb el marc comú de referència del Consell d’Europa, i alhora contribueix al coneixement dels idiomes a la societat.

Visió

L’EOI de Figueres vol consolidar-se com a centre de referència en l’ensenyament i aprenentatge de llengües amb un ensenyament actiu que promou la cohesió i els intercanvis a l’aula.

Valors

  1.   Cooperació i treball entre els departaments pedagògics.
  2.   Autonomia de l’alumne/a com a protagonista actiu del procés d’ensenyament-aprenentatge-avaluació.
  3.   Innovació tant pedagògica com en l’ús de les noves tecnologies.
  4.   Voluntat de col·laboració i obertura a l’entorn.
  5.   Valoració de la progressió de l’alumnat i seguiment individualitzat.

Consulta els documents del nostre centre:

Altres EOI

Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya

Escoles Oficials d’Idiomes de l’estat espanyol

Horari atenció públic

Dilluns-Divendres: 9h-14h

Informació d'intères