Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • [email protected]

Carnet escolar de l’EOI 2020-2021. Per als alumnes i als amics de l’EOI.

06/10/2020

Podeu descarregar el carnet aquí: Carnet 2020-21

Amb el carnet de la nostra escola pots gaudir d’avantatges:

  • Entrada gratuïta a totes les activitats extraescolars que organitzem (xerradesobres de teatresortides, visites guiades, projecció pel·lí­culesconferències, etc).
  • Utilització de la biblioteca i servei de préstec de l’escola.
  • Participació gratuïta als clubs de conversaclubs de lectura que organitza l’escola. Distribució per nivells i grups reduïts.
  • Descomptes al cineclub Diòptria de Figueres i al cinema Truffaut de Girona i a les llibreries Text, La Ploma, Abacus.

El carnet només tindrà  validesa si porta el segell de l’escola. Per a que el carnet us sigui segellat cal haver pagat els 30€ d’aportació juntament amb les taxes de matrí­cula.

Persones que no siguin alumnes també poden obtenir el carnet i gaudir de les activitats extraescolars, dels clubs de lectura i grups de conversa, de la biblioteca de l’escola i del servei de préstec si abonen la quantitat de 30€ per curs escolar.

El carnet de l’EOI Figueres també pot servir per a que ens facin descomptes per entrar a museus tant dintre Catalunya o Espanya com a l’estranger, per tant, val la pena portar-lo a sobre.

Horari atenció públic

Dilluns-Dijous: 14h-20h, Divendres: 9h-14h

Informació d'intères