Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • Fax 972 51 22 61 • [email protected]

Trasllats

15/07/2015

Trasllats d’alumnes durant el curs acadèmic (matrí­cula viva)


D’una altra EOI a l’EOI Figueres
: s’ha de sol.licitar a l’EOI Figueres. Dependrà  de la disponibilitat de places en el nivell i horari desitjat.

De l’EOI Figueres a una altra EOI: s’ha de sol.licitar a l’EOI de destinació. Dependrà  de la disponibilitat de places a l’escola de destinació.

Termini: des del 28 de setembre fins l’últim dia lectiu del mes de febrer per als cursos.

Cal presentar el model “Sol·licitud de trasllat d’expedient” i el full de pagament de la matrí­cula al centre de destinació. Quan hi hagi una vacant, l’EOI de destinació ho comunicarà  al sol·licitant.

No es pot tenir més d’un expedient obert del mateix idioma a EOIs diferents. Tenir-los comporta l’anul·lació d’ambdós expedients.

Trasllat de matrícula en perí­ode no lectiu: Els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrí­cula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrí­cula per al curs següent del 16 al 20 de juliol 2015. La sol·licitud de trasllat es fa presencialment a l’escola de destinació, presentant la matrí­cula i el rebut de pagament.

Trasllats d’expedients a altres EOIs en perí­ode de preinscripció i matrícula
– Alumnes d’una altra EOI que volen matricular-se a l’EOI Figueres durant el mes de setembre: s’ han de preinscriure, anar a sorteig i si obtenen plaça, demanar el trasllat d’expedient a l’EOI d’origen.

– Alumnes de l’EOI Figueres que volen matricular-se en una altra EOI durant el mes de setembre: s’han de preinscriure a l’EOI de desti­nació, passar pel sorteig, i si obtenen plaça, demanar el trasllat a l’EOI Figueres.

NOTA: No es podra tenir més d’un expedient obert del mateix idioma a EOIs diferents. Tenir-los comporta l’anul·lació d’ambdós expedients.

Horari atenció públic estiu

De dilluns a divendres de 9h a 14h

Informació d'intères

Blogs

Disseny Dani Bertran