Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • [email protected]

Requisits

15/07/2015

Requisits

Per accedir a una EOI tant en règim oficial com lliure cal tenir 16 anys fets abans del 31 de desembre de

l’any acadèmic o 14 per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’educació secundària.

(Resolució EDU/904/2007, DOGC 4853 de 30/03/07).

Els menors de 16 anys han de presentar un certificat del centre on fan ESO que informi de quina és la

primera llengua estrangera que s’estudia.

Horari atenció públic

Dilluns-Dijous: 14h-20h, Divendres: 9h-14h

Informació d'intères