Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • Fax 972 51 22 61 • [email protected]

Qualificacions i consulta de notes

20/05/2019

Alumnat Oficial (tots els cursos):

QUALIFICACIONS I CONSULTA DE NOTES
A partir del 21 de juny podreu visualitzar la vostra qualificació final i la podreu imprimir. Aquest document només té efectes informatius, ja que no conté el segell de l’escola. Accedireu a un aplicatiu que us demanarà les vostres dades:

Entrar a l’aplicatiu

Per accedir a l’aplicatiu haureu d’introduir les dades següents:

  • Usuari: la vostra data de naixement en format 00/00/0000
  • Contrasenya: el vostre DNI / NIE (sense la lletra)
  • Contrasenya personal de l’alumnat (creada per l’alumnat).

L’alumnat que hagi obtingut la qualificació d’Apte/a podrà recollir els Certificats de Nivell A2 (final de segon) i B1 a la secretaria de l’escola a partir del dia 1 juliol en horari de secretaria (9h-14h). Si no podeu venir personalment, haureu de donar a una altra persona una autorització i una fotocòpia del vostre DNI.

Atenció: recordeu que la matrícula pel curs 2019-2020 s’ha de fer al juliol (consulteu dates a la web), sinó perdreu l’oficialitat i haureu de fer preinscripció al setembre.

Alumnat Lliure (Nivells B1, B2 i C1):

QUALIFICACIONS I CONSULTA DE NOTES
A partir del 21
de juny podreu visualitzar la vostra qualificació i la podreu imprimir. Aquest document només té efectes informatius, ja que no conté el segell de l’escola.

Podeu consultar les notes des del portal del Departament d’Educació on us vau inscriure a les proves. Clicant a l’enllaç corresponent accedireu a un aplicatiu que us demanarà les vostres dades:

  • 1a casella: escollir el document (DNI, NIE, passaport, altres) amb el qual es va fer la inscripció
  • 2a casella: número del DNI, NIE o passaport amb el qual es va fer la inscripció
  • 3a casella: codi sol·licitud que hi ha en el resguard de la inscripció (també el vau rebre per correu electrònic)

Accedir-hi

CERTIFICATS

L’alumnat que hagi obtingut la qualificació d’Apte/a en el Certificat de Nivell B1 podrà recollir el certificat corresponent a la secretaria de l’escola a partir del dia 1 de juliol en horari de secretaria (9h-14h). Si no podeu venir personalment, haureu de donar a una altra persona una autorització i una fotocòpia del vostre DNI.

L’alumnat que hagi obtingut la qualificació d’Apte/a a les proves de Certificat de Nivell B2 i C1 i vulgui tramitar l’expedició del títol s’haurà d’informar dels passos a seguir a la secretaria de l’escola a partir del dia 1 de juliol. Els títols del Certificat de Nivell B2 i C1 els expedeix el Departament d’Educació i s’hauran d’abonar els drets d’expedició:

  • 74,95 € preu ordinari.
  • 50% de bonificació amb carnet de família nombrosa categoria general o el de família monoparental vigents.
  • Exempt de pagament: amb el carnet de família nombrosa especial o una discapacitat igual o superior al 33%.

Reclamacions:

Publicació de resultats: 21 de juny a les 00:01.

Si algú volgués comentar els resultats de la prova, pot trucar el mateix dia 21 a partir de les 9h per demanar hora i se l’atendria el dia 25 o el dia 26 de juny al matí.

Termini per presentar reclamacions: fins a les 12 h del 27 de juny de 2019.

Horari atenció públic

Dilluns-divendres: 9h-14h

Informació d'intères