Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • Fax 972 51 22 61 • [email protected]

Projecte de Qualitat i Millora Contínua

04/09/2015

Des del curs 2010-11 l’EOI Figueres participa en el Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC) del Departament d’Ensenyament.

Política de Qualitat de l’EOI Figueres.

L’Escola Oficial d’Idiomes de Figueres vol continuar progressant cap als seus objectius com a centre educatiu públic mitjançant el sistema de gestió de qualitat i millora contínua.

L’abast d’aquest SQM inclourà els ensenyaments reglats impartits al centre.

Per tal de fer-ho i tenint present allò que la distingeix expressat en el seu Projecte Educatiu de Centre pretenem que el Pla de Qualitat ajudi a:

  • Gestionar el treball diari col·laboratiu entre departaments assegurant la satisfacció de tots els participants en el procés clau d’ensenyament i aprenentatge.
  • Continuar innovant la línia pedagògica de l’escola adaptant-la als nous temps.
  • Potenciar l’autonomia i la participació de l’alumnat.

L’Escola ha obtingut el segell de la Norma ISO 9001 l’any 2016.

 

Horari atenció públic

Dilluns-dijous: 14h-20h, Divendres: 9h-14h

Informació d'intères