Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • Fax 972 51 22 61 • [email protected]

Professorat: PIA + (alemany, anglès i francès)

06/09/2019

A partir del curs 2019-2020, el departament d’educació implementarà un nou programa per a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat. És un ajut a l’estudi per al professorat que cursi i superi una llengua estrangera en una EOI o a l’IOC.

Per consultar tota la informació sobre el programa PiA+, cliqueu aquí

Quins cursos de l’EOI de Figueres entren en el programa? anglès: 4rt, 5è, C1 alemany i francès: tots els cursos.

Qui pot demanar l’ajut? els docents actius en un centre públic, municipal o privat (cal presentar el carnet docent del curs 2019-2020 a l’octubre a l’EOI).

Com funciona? cal avançar l’import de la matrícula, el professorat que obtingui la qualificació d’apte podrà sol·licitar l’ajut. El retorn de la matrícula es gestionarà en finalitzar el curs.

Horari atenció públic

Dilluns-divendres: 9h-14h

Informació d'intères