Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • [email protected]

Oficialitat de l’alumnat

15/07/2018

Els alumnes matriculats al centre i que assisteixen a classe són alumnes oficials presencials. Un cop han obtingut plaça al centre se’ls reserva plaça (no horari) pel curs següent.

Cada alumne/a disposa de 2 convocatòries (juny) repartides en dos anys acadèmics per a cada nivell i
idioma. Un cop esgotades les convocatòries sense haver aprovat l’alumne/a perd l’oficialitat d’aquest idioma i curs.

Per casos extraordinaris i degudament justificats es pot concedir una convocatòria addicional (descarregar model), que permetria fer el mateix curs 3 vegades si la causa ho justifica. Només es podrà  concedir una convocatòria addicional per nivell (bàsic, intermedi, avançat).

Si un/a alumne/a no es presenta a l’examen final de juny NO perd l’oficialitat i el curs següent es podrà  matricular sense fer sorteig, com alumne/a ja oficial.

Si un/a alumne/a suspèn al juny ha de repetir curs, si no ha esgotat les dues convocatòries. El test de nivell de setembre no serveix per passar de curs, només per entrar a l’EOI com a alumne oficial.

Horari atenció públic

Dilluns-Divendres: 9h-14h

Informació d'intères