Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • Fax 972 51 22 61 • [email protected]

Matricules alumnat nou 1r fins a C1. Setembre 2019.

11/07/2019
  • Preinscripció de primer a C1: del 2 (9h) al 5/09 (15h) per internet. Cliqueu aquí
  • Test de nivell: anglès 09/09, alemany i francès 10/09 (horari consulteu el calendari adjuntat)
  • Selecció d’horari: del 16 al 18 de setembre
  • Matrícula persones preinscrites: del 18 al 20 de setembre
  • Matrícula places vacants: a partir del 26 de setembre fins al 15 d’octubre (consulteu el calendari adjuntat per les prioritats)

Si no es disposa d’ordinador o connexió a Internet es podrà fer la preinscripció des de l’escola el dia 5 de setembre i la matrícula el 20 de setembre, de 10h a 14h.

Atenció: cal adjuntar online la documentació següent a la preinscripció:

  • DNI original i fotocòpia o passaport/NIE en cas de l’alumnat estranger.
  • Carnet de famí­lia nombrosa o monoparental, original i fotocòpia, si escau.
  • Certificat de l’últim curs aprovat a l’EOI de procedència (només alumnat amb trasllat d’expedient) o el document acreditatiu del nivell en cas que la vostra preinscripció fos a 2n, 3r, 4t, 5é o C1.
  • Els menors de 16 anys han de presentar un certificat del centre on fan ESO que informi de quina és la primera llengua estrangera que s’estudia.
  • Tarja de discapacitat i certificat acreditatiu igual o superior al 33%, si s’escau.

Horari atenció públic

Dilluns-divendres: 9h-14h

Informació d'intères