Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • Fax 972 51 22 61 • [email protected]

Matrícula Pla d’Impuls de l’Anglès (professorat): sol·licituds del 3 al 14 de setembre

17/07/2018

03/09 – 14/09: Sol·licitud nou alumnat, SGIFO (Pàgina web XTEC)

Dijous 20/09:  Publicació de les llistes del nou alumnat admès i no admès als cursos presencials (tots els nivells) per realitzar l’acreditació de nivell al setembre, SGIFO (Pàgina web XTEC)

Dilluns 24/09 a les 17.00 a l’EOI de Figueres: Realització de la prova del nou alumnat que vol accedir al nivell C1, Acreditació de nivell del nou alumnat que vol accedir als nivells 4t i 5è.

Dijous 27/09:  Matrícula presencial a l’EOI de Figueres nou alumnat (4t i 5è nivell, cursos presencials) i Matrícula del nou alumnat de C1.

Horari atenció públic estiu

Dilluns-divendres: 9h-14h.

Informació d'intères

Disseny Dani Bertran