Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • Fax 972 51 22 61 • [email protected]

Matrícula curs 2019-2020: procés obert fins al 15 d’octubre segons disponibilitat de places

12/09/2019

1 – Si ja vas fer la preinscripció del 2 al 5 de setembre, podràs formalitzar la matrícula online aquí a partir de les 18h00 el dimecres 18 de setembre (recorda fer arribar la documentació detallada al peu de pàgina).

Atenció: per als cursos en que s’ofereixen més d’un horari, caldrà triar un grup un cop es tenen els resultats de nivell: 16 (a partir de les 12h00) i 17 de setembre, aquí.

2- Si no has fet preinscripció, has de contactar la cap de departament de l’idioma que t’interessa per concretar dia i hora per realitzar un test de nivell si s’escau.

Podràs formalitzar la matrícula a partir del dia 27 de setembre presencialment a la EOI, segons la disponibilitat de places vacants. Seria convenient assistir a la primera classe els dies 25 o 26 encara que no hagis pogut formalitzar la matrícula.

Per contactar amb els caps de departament:

Cap del departament d’alemany: Pilar Ylla Janer ([email protected])

Cap del departament d’anglès: Natàlia Verdalet ([email protected])

Cap del departament de francès: Estelle Girard ([email protected])

3- Recorda la documentació necessària per formalitzar la matrícula:

  • DNI original i fotocòpia o passaport/NIE en cas de l’alumnat estranger.
  • Carnet de famí­lia nombrosa o monoparental, original i fotocòpia, si escau.
  • Certificat de l’últim curs aprovat a l’EOI de procedència (només alumnat amb trasllat d’expedient) o el document acreditatiu del nivell en cas que la vostra preinscripció fos a 2n, 3r, 4t, 5é o C1.
  • Els menors de 16 anys han de presentar un certificat del centre on fan ESO que informi de quina és la primera llengua estrangera que s’estudia.
  • Tarja de discapacitat i certificat acreditatiu igual o superior al 33%, si s’escau

Horari atenció públic

Dilluns-divendres: 9h-14h

Informació d'intères