Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • Fax 972 51 22 61 • eoifigueres@xtec.cat

L’equip de l’EOI Figueres

01/09/2016

Atenció al públic

Administrativa: Ana María Parra Rodríguez

Conserge: Jaume Sala Saguer

Bibliotecària: Dolors Fa Fàbrega

Equip directiu

Director: Joan Solanich Pié (jsolanic@xtec.cat)

Cap d’estudis: Maria Josep Porta de Lafuente (mporta12@xtec.cat)

Secretària: Estelle Girard (egirard@xtec.cat)

Coordinadors

Cap del departament d’alemany: Pilar Ylla Janer (pylla@xtec.cat)

Cap del departament d’anglès: Victòria Escrig Vilaroig (vescrig@xtec.cat)

Cap del departament de francès: Estelle Girard (egirard@xtec.cat)

Coordinador d’informàtica: Albert Adroer Pellicer (aadroer@xtec.cat)

Coordinadora de qualitat: Maria José Fabregat (mfabre88@xtec.cat)

Professorat departament alemany

 • María José Fabregat (mfabre88@xtec.cat)
 • Pilar Ylla (pylla@xtec.cat)

Professorat departament anglès

 • Albert Adroer (aadroer@xtec.cat)
 • Victòria Escrig (vescrig@xtec.cat)
 • Maria Josep Porta (mporta12@xtec.cat)
 • Clàudia Martinell (claudiamartinell@gmail.com)
 • Natàlia Verdalet (nverdale@xtec.cat)
 • Anna Vidal (avidal33@xtec.cat)
 • Ana Zamora (azamora56@hotmail.com )

Professorat departament francès

 • Olga Carrera (ocarrera@xtec.cat)
 • Estelle Girard (egrirard@xtec.cat)
 • Joan Solanich (jsolanic@xtec.cat)

Horari atenció públic

De dilluns a dijous de 14h a 20h, els divendres de 9h a 14h

Informació d'intères

Blogs

Disseny Dani Bertran