Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • Fax 972 51 22 61 • [email protected]

L’equip de l’EOI Figueres

01/09/2016

Atenció al públic

Administrativa: Ana María Parra Rodríguez

Conserge: Jaume Sala Saguer

Bibliotecària: Dolors Fa Fàbrega

Equip directiu

Director: Joan Solanich Pié ([email protected])

Cap d’estudis: Maria Josep Porta de Lafuente ([email protected])

Secretària: Estelle Girard ([email protected])

Coordinadors

Cap del departament d’alemany: Pilar Ylla Janer ([email protected])

Cap del departament d’anglès: Victòria Escrig Vilaroig ([email protected])

Cap del departament de francès: Estelle Girard ([email protected])

Coordinador d’informàtica: Albert Adroer Pellicer ([email protected])

Coordinadora de qualitat: Maria José Fabregat ([email protected])

Professorat departament alemany

 • María José Fabregat ([email protected])
 • Pilar Ylla ([email protected])

Professorat departament anglès

 • Albert Adroer ([email protected])
 • Victòria Escrig ([email protected])
 • Maria Josep Porta ([email protected])
 • Clàudia Martinell ([email protected])
 • Natàlia Verdalet (nverdale@xtec.cat)
 • Anna Vidal (avidal33@xtec.cat)
 • Ana Zamora ([email protected] )

Professorat departament francès

 • Olga Carrera ([email protected])
 • Estelle Girard ([email protected])
 • Joan Solanich ([email protected])

Horari atenció públic estiu

De dilluns a divendres de 9h a 14h

Informació d'intères

Blogs

Disseny Dani Bertran