Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • Fax 972 51 22 61 • [email protected]

L’equip de l’EOI Figueres

04/09/2019

Atenció al públic

Administrativa: Ana María Parra Rodríguez

Conserge: Jaume Sala Saguer

Bibliotecària: Montserrat Garcia Riera

Equip directiu

Director: Joan Solanich Pié ([email protected])

Cap d’estudis: Maria Josep Porta de Lafuente ([email protected])

Secretària: Estelle Girard ([email protected])

Coordinadors

Cap del departament d’alemany: Pilar Ylla Janer ([email protected])

Cap del departament d’anglès: Natàlia Verdalet (nverdale@xtec.cat)

Cap del departament de francès: Estelle Girard ([email protected])

Coordinador d’informàtica: Nathalie Le Bris ([email protected])

Coordinadora de qualitat: Estelle Girard ([email protected])

Coordinadora de riscos laborals: Elena Paz ([email protected])

Professorat departament alemany

Professorat departament anglès

Professorat departament francès

Horari atenció públic

Dilluns-divendres: 9h-14h

Informació d'intères