Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • Fax 972 51 22 61 • [email protected]

Final de curs i avaluació. Alumnat de B1, B2.2 i C1 (Certificats)

24/04/2020

COMUNICAT PER A L’ALUMNAT I LES SEVES FAMÍLIES

APRENENTATGE I AVALUACIÓ A L’EOI FIGUERES 

CURSOS DE CERTIFICATS (B1, B2.2 i C1)

Tot l’equip de l’EOI de Figueres desitja bona salut a l’alumnat i les seves famílies. Per les circumstàncies que vivim, hem hagut d’adaptar el nostre ensenyament, però creiem que és més necessari que mai esforçar-nos per a obrir oportunitats i finestres al mon gràcies a l’aprenentatge dels idiomes. És per això que seguirem el nostre ensenyament amb les següents orientacions: 

–   Les classes del tercer trimestre comencen dimarts 14 d’abril i s’acaben dijous 11 de juny.  

–   L’alumnat de B1, B2.2 i C1 (cursos que condueixen a l’obtenció d’un certificat) ha de triar, abans de ser avaluat pel centre, si vol optar a la certificació a través de l’avaluació continuada o bé realitzant el certificat, tenint en compte que no tenim la certesa que els certificats d’enguany es puguin realitzar. 

     Cal tenir en compte que una opció exclou l’altra.

     Per tant, l’avaluació continuada donarà dret a l’obtenció del  certificat corresponent, en el benentès que la qualificació sigui d’apte/a.

     Instem a tot l’alumnat (encara que hagi deixat d’assistir a classe) a posar-se en contacte,  durant el mes d’abril, amb el seu professor/a per reprendre el seu procés d’aprenentatge i avaluació i així tenir l’opció d’assolir el certificat. 

L’ensenyament seguirà les pautes següents:

–   Les programacions del curs s’adaptaran, afegint-hi tasques d’avaluació, com fins ara de caire competencial, si és necessari. 

–   El treball conjunt del grup classe inclourà activitats individuals que l’alumnat realitzarà pel seu compte i altres trobades del grup-classe o petits grups amb la participació del professorat.

–   Tot el professorat i la Direcció del centre estan a la disposició de l’alumnat i les seves famílies per resoldre els seus dubtes i, tots plegats, continuar avançant en l’aprenentatge malgrat la situació i els canvis que aquesta comporta.

La direcció de l’EOI de Figueres, 24 d’abril de 2020.

Horari atenció públic

Dilluns-dijous: 14h-20h, Divendres: 9h-14h

Informació d'intères