Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • [email protected]

El recàrrec per als repetidors no s’aplicarà al curs 2020-21

06/07/2020

A l’alumnat que no hagin superat l’avaluació del curs 2019-2020 i que per al curs 2020-2021 es vulgui matricular per segona o tercera vegada en el mateix curs, bloc o mòdul del mateix idioma no se li aplicarà a la quota el coeficient de 1,3 o 1,8, respectivament, que estableixen les ordres ENS/186/2017 de 28 de juliol i ENS/161/2015 de 29 de maig.

Pel que fa la permanència als estudis
A l’alumnat que no hagi superat l’avaluació del curs 2019-2020 no se li computarà la convocatòria esgotada a efectes de permanència en els estudis. Així doncs el nombre màxim de cursos als quals l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial no es veurà afectat per aquesta circumstància.

Instrucció del 3 de juliol de 2020 de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Horari atenció públic

Dilluns-Divendres: 9h-14h

Informació d'intères