Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • [email protected]

Departament alumnat

10/03/2021

Drets de l’autodeterminació informativa

Per consultar els drets dels usuaris respecte al tractament de les seves dades, consulteu la informació publicada per l’Autoritat Catalana de Protecció de dades aquí

Consell Escolar

Els representants del sector alumnes al Consell Escolar de l’escola són:

Podeu fer-los arribar els vostres comentaris o suggeriments a les seves bústies de correu.

Pedro Collado Rodríguez (francès) [email protected]

Dolors Llobet (alemany) [email protected]

Salvador Muñoz López (anglès) [email protected]

Últims acords del Consell Escolar (Reunió del 29/01/2021)

 • Aprovació del tancament de l’exercici 2020 amb un romanent més alt a causa del pagament ajornat de la contribució a les despeses de l’edifici (no hem rebut les factures de l’ajuntament) i a la baixada de despeses per la Covid. Aprovació de les 3 modificacions del pressupost.
 • Aprovació del pressupost 2021 amb un increment dels pressupostos dels departaments per utilitzar els diners de l’aportació de l’alumnat que no es van poder fer servir el 2020.
  • Alemany: 2100 euros
  • Anglès: 5200 euros
  • Francès: 3100 euros
 • S’aprova la decisió de sol·licitar al responsable de l’edifici (Promoció Econòmica Ajuntament) un nou espai per a les fotocopiadores i material d’oficina (per compensar l’espai perdut per les obres).
 • Temes pendents Ajuntament: factures per al compliment de l’acord financer, pla d’usos, comissió de gestió edifici, nombre de lavabos, treure la tanca del pàrquing, presència d’un responsable de l’edifici a tota hora
 • Difondre més la justificació dels 30 euros de l’aportació voluntària.
 • Reparació dels mobles de l’espai “Chill out”
 • Crear un correu electrònic per a la biblioteca.

Horari atenció públic

Dilluns-Dijous: 14h-20h, Divendres: 9h-14h

Informació d'intères