Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • Fax 972 51 22 61 • [email protected]

Departament alumnat

12/12/2019

Drets de l’autodeterminació informativa

Per consultar els drets dels usuaris respecte al tractament de les seves dades, consulteu la informació publicada per l’Autoritat Catalana de Protecció de dades aquí

Consell Escolar

Els representants del sector alumnes al Consell Escolar de l’escola són:

Podeu fer-los arribar els vostres comentaris o suggeriments a les seves bústies de correu.

Marcel Gutinell Maurí (francès) [email protected]

Pedro Collado Rodríguez (anglès) [email protected]

Toni Ramírez Pérez (alemany) [email protected]

Últims acords del Consell Escolar (Reunió del 08/11/2019)

1.-Biblioteca: reducció de les franges horàries,  habilitació d’un espai de consulta de notícies, projecte de digitalització del catàleg.

2.- Reducció dels pressupostos dels departaments per a les activitats culturals per ajustar-los a la baixada de les aportacions de l’alumnat. Alemany: 1400€ , Anglès: 3500€, Francès: 2100€.

3.- Estudiar la possibilitat d’adaptar les cadires per reduir el soroll de l’edifici.

4.- Estudiar la possibilitat d’oferir un semi-presencial per al quart curs d’alemany.

5.- Aprovació de les modificacions de les NOFC

6.- Publicació del PEC actualitzat al gener

7.- Reconeixement de l’EOI de Figueres com a centre formador per als estudiants en pràctiques de la UNED.

8.- Renegociació del conveni amb l’Ajuntament per a les despeses de funcionament i consergeria de l’edifici.

9.- Sol·licituds adreçades a l’ajuntament: lavabos a la planta baixa aprofitant la construcció de la segona fase de l’edifici a partir de gener 2020, instal·lació de rètols indicant l’EOI a la ciutat de Figueres.

Horari atenció públic

Dilluns-dijous: 14h-20h, Divendres: 9h-14h

Informació d'intères