Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • Fax 972 51 22 61 • [email protected]

Clubs de conversa

13/01/2017

Calendari d’Anglès:

Calendari d’Alemany i francès:

INFORMACIÓ GENERAL CLUBS DE CONVERSA (2016-2017)

A partir del 20 de gener comencen els clubs de conversa que tindran lloc els divendres a la tarda. Cal tenir clar que no es tracta de classes de conversa, sinó de grups de conversa dinamitzats per una persona nadiua, en què serà absolutament necessari que els assistents participin activament en la conversa.

Llegiu-vos si us plau  les instruccions sobre el procediment d’inscripció:

 • Les trobades seran setmanals i hi haurà 2 nivells per a alemany i francès (bàsic i avançat) i 3 per a anglès (bàsic, avançat i C1).
 • La inscripció es farà a secretaria.
 • El grup de C1 d’anglès és només per alumnat de C1 o que han superat  el 5è.
 • La inscripció serà setmanal, és a dir, l’alumne s’haurà d’inscriure tantes vegades

com vegades vulgui assistir als clubs de conversa, i ho podrà fer fins al mateix

divendres de cada sessió abans de les 11h. Cal tenir en compte que els grups  es tancaran quan arribin a 10 alumnes. S’aconsella doncs apuntar-s’hi el més aviat possible per tal de no quedar-se fora del grup.

 • Les llistes definitives dels clubs de conversa setmanals es tancaran i es lliuraran

a la dinamitzadora del grup el mateix divendres, però en cap cas es podran

acceptar persones no inscrites.

 • La inscripció és gratuïta per a tots els alumnes que hagin pagat la quota de

l’associació d’alumnes (es paga al setembre juntament amb les taxes de la

matrícula).

 • Els alumnes que es vulguin apuntar a un club de conversa que no sigui el de

l’idioma que estan fent a l’escola també ho podran fer sempre hi quan hi hagi

places, ja que es donarà prioritat als alumnes que aprenen l’idioma.

 • Ha d’haver-hi un compromís d’assistència per part de l’alumnat que s’apunti. Es

portarà un control d’assistència i en cas que una persona reiteradament no

notifiqui amb antelació la seva absència, no tindrà prioritat a l’hora d’inscriure’s

 • Si algú s’ha donar de baixa per algun motiu ho haurà de notificar a secretaria.
 • L’escola es reserva el dret d’anul·lar un grup si no hi ha un mínim d’alumnes

apuntats.

 • Si algun divendres el responsable del grup no hi pot assistir i l’escola no pot

trobar ningú que el substitueixi, el grup quedarà anul·lat per aquell dia.

 

Horari atenció públic

Dilluns-dijous: 14h-20h. Divendres: 9h-14h.

Informació d'intères

Disseny Dani Bertran