Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • Fax 972 51 22 61 • [email protected]

Certificats d’idiomes (convocatòria ordinària): calendari i llistat definitiu d’admesos

22/03/2018

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l’obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

  • Nivell intermedi. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell avançat. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

Per consultar el llistat definitiu d’admesos i exclosos a les proves lliures (persones que no son alumnat de l’EOI), cliqueu aquí

Calendari de les proves: Les proves escrites per a tots els idiomes es porten a terme a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h). Pel que fa a la prova oral, es donarà una convocatòria als candidats el mateix dia de la prova escrita.

Certificat de nivell intermedi

– Alemany: 6 de juny de 2018
– Anglès: 31 de maig de 2018
– Francès: 5 de juny de 2018

Certificat de nivell avançat

– Alemany: 12 de juny de 2018
– Anglès: 8 de juny de 2018
– Francès: 11 de juny de 2018

Certificat de nivell C1

– Anglès: 22 de maig de 2018
– Francès: 23 de maig de 2018

Podeu consultar tota la informació oficial aquí

 

Horari atenció públic

Dilluns-dijous: 14h-20h. Divendres: 9h-14h.

Informació d'intères

Disseny Dani Bertran