Ronda Sud, 3, 17600 Figueres (Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer), tel. 972 51 21 24 • [email protected]

Canvis d’horari

15/07/2015

L’alumnat es matricula a un grup determinat sota la seva responsabilitat. L’alumnat s’ha de matricular a la franja horària a què pot assistir de manera regular. L’assistència és obligatòria per al bon funcionament del curs i per tal de poder fer una avaluació continuada Un cop formalitzada una matrícula oficial, no s’admetran canvis en l’horari assignat, si no és per causes degudament justificades.

L’imprès de sol·licitud de canvi d’horari ha d’anar sempre acompanyat de la documentació acreditativa (fotocòpia de matrícula) i justificants (certificat d’empresa, certificat mèdic, etc.) i s’ha de presentar a Secretaria.

Horari atenció públic

Dilluns-Divendres: 9h-14h

Informació d'intères